KÜZ Cégminősítés

A nyilvántartott cégek minősítése a KÜZ rendszerrel érintett munkákon végzett tevékünységük alapján történik, rögzített minősítési eljárás szerint, munkánkénti frissítéssel. Az értékelést a teljesítés igazolást kiállító személy végzi, az igazolással egyidőben. A minősítés településtől független, a komplex rendszerhez tartozik. A minősítés célja a megbízók, közútkezelők, tájékoztatása, de hatással lesz a szakfelügyeleti ellenőrzések számára is. A magasabb minősítéssel rendelkező cégek, a munkánként átlagos 4 db ellenőrzés helyett kevesebb (min. 2 db), az alacsonyabb minősítéssel rendelkezők munkáját pedig több ellenőrzés ( min. 5 db)  követi. Az előírt ellenőrzések számát, a minősítés figyelembe vételével,  a kiadott útkezelői hozzájárulás tartalmazza. A minősítési eljárás 2 részből tevődik össze. Az általános részből, melynél a cég felkészültsége, személyi és tárgyi feltételei, minőségbiztosítási rendszere, dominál, évenkénti frissítéssel, meghatározott szempontok alapján. A második rész a KÜZ rendszerben végzett munkájuk értékeléséből áll. A két szempont összegzése adja az összevont minősítési szintet.

Az 1. “Közterületi munkavégzésre kiválóan alakalmas cég”minősítési osztályba azon vállalkozások sorolhatók, akik helyszíni ellenőrzés mentes munkavégzésre alkalmasak, tevékenységüket az elvárt módon dokumentálják. Szakfelügyeletnek, csak a munka befejezését követően és a garanciális határidő lejárta előt kell helyszíni szemlét tartania.

Az 1. és a 5. minősítési osztályba sorolások, a szélsőségek közötti átmenetet jelentik.

Az 5. “Közterületi munkavégzésre nem javasolt cég” minősítési osztályba azon vállalkozások sorolandók, akik munkájában jelenős számú rendellenesség tapasztalható, az adminisztrációs kötelezettségüket nem teljesítik, vagy valótlan adatokat közöltek. Felkészültségük oly mértékig hiányos, hogy az elvárt munkaminőség csak fokozott, vagy folyamatos szakfelügyeleti jelenléttel feltételezhető. Szabálytalan munkavégzés esetén a szakfelügyelő az útkezelői hozzájárulást visszavonhatja, és azonnali hatósági beavatkozást kezdeményezhet.

A “Regisztrált cég” besorolás,  a minősítési időszak alatt használandó. Az első minősítés, a felkészültség ellenőrzés után,  az ötödik elvégzett munkát követően esedékes. A megnevezést továbbá olyan cégek kapják, akik szakfelügyelet által értékelhető munkát nem végeznek, de a folyamat részét képezik. Az elvégzendő feladatokat jellemzően, az általuk megbízott, a rendszerbe regisztrált és minősített alvállalkozók végzik.

FEJLESZTÉS ALATT !

Víz és Csatornaművek Koncessziós Zrt

Email cím: vcsmzrtszolnok@vcsm.hu
Weboldal: https://www.vcsm.hu
Cím: 5000 Szolnok Vízmű út 1.
Telefon: +36 (56) 516 316
Képviselő: Vasas Péter
Jellemző tevékenység: Víziközmű hálózatok üzemeltetése
Aktuális minősítés időpontja: 2019.11.12.

Promex-Vill Bt.

Email cím: promex@chello.hu
Cím: Szolnok, Szántó krt. 55, 5000
Weboldal: https://promex-vill-bt.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Telefon: +36 30 965 0662
Képviselő: Varga Károly
Jellemző tevékenység: Elektromos hálózat kivitelezése
Aktuális minősítés időpontja: 2019.11.12.

MEKK MESTERKE Kft

Email cím: mekkmesterke@email.hu
Cím: 9999 Szerencse, Barkács utca 13.
Weboldal: https://www.jolvanazugy.hu
Telefon: +36123456789
Képviselő: ifj. Mekk Elek
Jellemző tevékenység: minden amiért fizetnek
Aktuális minősítés időpontja: 2019.11.12.

ZSMK-VÍZ Kft

Email cím: zsmkviz@gmail.com
Cím: 5000 Szolnok, Kocsoros u. 20/a
Weboldal: www.szolnokviz.hu
Telefon: +36 70 776 68 40
Képviselő: Nagy Zsolt
Jellemző tevékenység: Víziközmű hálózat kivitelezése
Aktuális minősítés időpontja: 2019.11.12.

EuroFlux Kft

Email cím: info@euroflux.hu
Cím: 5008 Szolnok külterület 0819/20 hrsz.
Weboldal: www.euroflux.hu
Telefon: +36 56 526-003
Képviselő: Balogh János ( +36 70 318 0004 )
Jellemző tevékenység: Elektromos hálózatok átépítése, létesítése
Aktuális minősítés időpontja: 2019.11.12.

JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft.

Email cím: jukokft@juko.hu
Cím: 2112 Veresegyház, Lévai út 46.
Weboldal: www.juko.hu
Telefon: +36 28 558-090
Képviselő: Kolozs Lajos ( +36 30 685-9865 )
Jellemző tevékenység: Elektromos hálózatok telepítésének tervezése és kivitelezése
Aktuális minősítés időpontja: 2019.11.12.

BÉTÉCSKE Ev..

Email cím: kicsivagyok@gmail.com
Cím:
Weboldal:
Telefon: +36 1 1234567
Képviselő: Kicsi Pistike
Jellemző tevékenység: Fődmunka
Aktuális minősítés időpontja: 2019.11.12.

Szolnok Aszfalt Kft

Email cím: info@szolnokaszfalt.hu
Cím: 5000 Szolnok Nagysándor J út 35/a
Weboldal: www.szolnokaszfalt.hu
Telefon: +36 56 514 395
Képviselő: Lehoczky György
Jellemző tevékenység: Útépítés, közműépítés, közterület üzemeltetés
Aktuális minősítés időpontja: 2019.11.12.

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt..

Email cím: aramhalozat@eon.hu
Cím: 4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 41.
Weboldal: www.eon.hu
Telefon: +36 52 512 400
Képviselő: Egyed Zoltán
Jellemző tevékenység:  Villamos hálózat üzemeltetés
Aktuális minősítés időpontja: 2019.11.12.

RST 2000 Kft.

Email cím: rstkft@externet.hu
Cím: 5310 Kisújszállás, Kossuth Lajos utca 37/17.
Weboldal: www.rst2000kft.hu
Telefon: +36 59 321 243
Képviselő: Szabó Gyula
Jellemző tevékenység: Elektromos hálózatok tervezése, kivitelezése, üzemeltetése
Aktuális minősítés időpontja: 2019.11.12.

Zöld F Kft

Email cím: zoldf@zoldf.hu
Cím: 5000 Szolnok, Széchenyi utca 28.
Weboldal: www.zoldf.hu
Telefon: +36 70 411 74 39
Képviselő: Faragó Lajos
Jellemző tevékenység:  Kis- és középfeszültségű villamos hálózatszerelés
Aktuális minősítés időpontja: 2019.11.12.

Tinusz-Bau Kft.

Email cím: tinuszbau@gmail.com
Cím: 1135 Budapest, Lehel u. 48. I. em. 1.
Weboldal:
Telefon: +36 30 928 38 65
Képviselő: Palatinusz József
Jellemző tevékenység:  Folyadék szállítására szolgáló közmű építés
Aktuális minősítés időpontja: 2019.11.12.

Fúr Robot Kkt.

Email cím: fur.robot@gmail.com
Cím: 5000 Szolnok, Paprika u. 13.
Weboldal:
Telefon: +36 20 273 59 91
Képviselő: Spang Tibor
Jellemző tevékenység:  Folyadék szállítására szolgáló közmű építés
Aktuális minősítés időpontja: 2019.11.12.

Teleoptika Kft.

Email cím: teleoptika@t-online.hu
Cím: 5000 Szolnok, Millér telep 0487/2. hrsz.
Weboldal: www.teleoptika.hu
Telefon: +36 56 410 130
Képviselő: Bódi Gábor
Jellemző tevékenység:  Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
Aktuális minősítés időpontja: 2019.11.12.

One-Telecom Kft.

Email cím: mpetranyi@onetelecom.hu
Cím: 1152 Budapest, Városkapu u. 3.
Weboldal: www.onetelecom.hu
Telefon: +36 70 458 41 80
Képviselő: Petrányi Mihály
Jellemző tevékenység:  Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
Aktuális minősítés időpontja: 2019.11.12.

MÜSZOL-94 Kft.

Email cím: editcsinto@gmail.com
Cím: 5000 Szolnok, Ybl M. u. 25.
Weboldal:
Telefon: +36 30 555 69 08
Képviselő: Csintó Edit
Jellemző tevékenység:  Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
Aktuális minősítés időpontja: 2019.11.12.

COLAS ÚT Zrt.

Email cím: vallalkozas.ut@colas.hu
Cím: 2330 Dunaharaszti, Puskás Tivadar u. 6.
Weboldal: www.colas.hu
Telefon: +36 1 883 16 50
Képviselő: Kaiber Krisztián
Jellemző tevékenység: Útépítés, közműépítés, közterület üzemeltetés
Aktuális minősítés időpontja: 2019.11.12.

Szoltisz Kft.

Email cím: szoltisz@sszoltisz.hu
Cím: 5000 Szolnok, Dózsa Gy. u. 5.
Weboldal: www.szoltisz.hu
Telefon: +36 56 514 747
Képviselő: Gál András
Jellemző tevékenység: Építőipari kivitelezés
Aktuális minősítés időpontja: 2019.11.12.

Strabag Építőipari Zrt. HX Direkció Szennyvízkezelési Lét. Ter. Ig.

Email cím: peter.szabo@strabag.com
Cím:
H-1117 Budapest, Gábor Dénes u 2.
Weboldal: www.strabag.com
Telefon: +36 305155240
Képviselő: Szabó Péter
Jellemző tevékenység: Építőipari kivitelezés
Aktuális minősítés időpontja: 2020.03.30.