Közterület üzemeltetés

Kivitelezési tevékenységünkből adódóan foglalkozunk közterület üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátásával. Nagy hangsúlyt fektetünk helyi közutak, gyalogjárdák, kerékpárutak és térburkolatok javítására, karbantartására. Feladataink között elsődlegesnek tekintjük az aszfalt burkolatú helyi közutak kátyúzását nyári és téli időszakban egyaránt, valamint a kátyúk kialakulásának megelőzése érdekében azok repedéseinek mielőbbi javítását. Az útburkolat tartósságának egyik legfontosabb feltétele a száraz alépítmény, a jó vízelvezetés. Ebből kifolyólag vállaljuk vízelvezető rendszerek és csatornahálózatok javítási és karbantartási munkáit.

Forgalomtechnikai csapatunk az ideiglenes és végleges forgalomtechnikai tervek készítésén kívül foglalkozik szakkivitelezési munkákkal, melyek magukban foglalják a közúti jelzőtáblák, útburkolati jelek, vagy éppen a forgalomtechnikai berendezések telepítését és készítését, valamint a megvalósítást követően azok üzemeltetését, karbantartását és javítását is. Munkánk során – mind a tervezési, mind pedig a megvalósítási és üzemeltetési fázisban – különösen nagy hangsúlyt fektetünk a közlekedésbiztonságra. Ennek fényében vállaljuk aktív- vagy fényvisszaverő burkolati prizmák telepítésének kivitelezési munkáit.

Amivel még foglalkozunk

Közterület üzemeltetők és tulajdonosok részére vállaljuk komplex, vagy részterületeket lefedő üzemeltetési rendszerek és eljárási rendek kidolgozását, mellyel lehetőség nyílik akár az egyszerű hibabejelentésre, a javítási munkák megrendelésére, vagy éppen a kivitelezés teljesítésének igazolására. Igény esetén technológiai utasítást készítünk, melyben részletesen leírásra kerül, hogy adott települési közterületeken milyen módszerekkel szükséges a burkolatok helyreállítását elvégezni.

Számít a tapasztalat

Napi szintű tevékenységet végzünk községek, városok vagy akár megyeszékhelyek közterület üzemeltetési feladatainak ellátásában, amely feladatok során nagy segítséget jelent munkatársaink út- és mélyépítési ágazatban, vagy akár a közlekedési létesítmények tervezésében megszerzett ismeretei. Készséggel állunk rendelkezésére bármely szakkivitelezőnek vagy  közmű üzemeltetőnek, amennyiben erőforrás vagy kapacitás hiányában burkolat-helyreállítási munkákhoz keres kivitelezőt.