Tervezés

Cégünk rendelkezésére áll közművek, helyi közutak, csomópontok, parkolók, kerékpárutak, járdák és forgalomtechnikai beavatkozások tervezésében, legyen szó akár egy új létesítmény, akár egy meglévő átépítéséről és/vagy felújításáról. Továbbá szakmai tanácsadással és meglévő tervdokumentációk felülvizsgálatával is készséggel állunk szolgálatukra.

Vállaljuk engedélyeztetési tervdokumentációk elkészítését, szükség esetén a teljes eljárás lefolytatásával egyaránt. A tervezési folyamat következő lépéseként a kiviteli terveket is biztosítjuk a megrendelőink részére. Elkészült a beruházás? Megvalósulási tervdokumentációra van szüksége? Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre a szükséges felmérési és rajzi részek elkészítésében.

Közlekedéstervezés

Közlekedési koncepciók és felülvizsgálati tervek készítése

Közlekedési hálózatok és tanulmánytervek készítése

Úttervezés

Országos közutak

Helyi közutak

Közúti csomópontok

Kerékpárutak és gyalogutak

Üzemi és gazdasági kiszolgálóutak

Parkolók és pihenő létesítmények

Forgalomtechnikai tervezés

Végleses és ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítése

Vízi létesítmény és közmű hálózat tervezés

Csapadékvíz elvezető rendszerek tervezése

Vízvezeték és csatorna hálózatok tervezése

Amire büszkék vagyunk!

Meggyőződésünk, hogy a jó tervezési munka alapja a pontos és kellően részletes felmérési és tervezési alaptérkép. Tervezési feladatainkhoz valamennyi esetben munkatársaink készítenek geodéziai alaptérképet, melyen rögzítésre kerülnek a tereptárgyak és nevezetes pontok, valamint azok EOV koordinátái és magassági adatai, ezáltal elősegítve a pontos tervezési munkát.

Általános feladataink közé tartozik:

  • Tervezéshez szükséges geodéziai feladatok elvégzése
  • Kivitelezéshez építési geodéziai feladatok
  • Különböző célú egyéb felmérések, ellenőrző mérések
  • Kitűzések

Meglévő kétfrekvenciás műholdas helymeghatározó készülékünket és magassági szintezőinket a jövőben egy automata/robot mérőállomás beszerzésével kívánjuk bővíteni, amely segítségével feladataink elvégzésének ideje jelentősen csökken, munkánk minősége pedig kiugró módon javul.

Munkánk során különösen nagy figyelmet fordítunk a tervezett létesítmények építési nehézségeire. Munkatársaink már vázlattervi szinten is elkészítik a dokumentáció részét képező – részletes tételkigyűjtést tartalmazó – tervezői költségbecslést, melynek elengedhetetlen eleme a méret és mennyiség kimutatás. Ezáltal mind a beruházó, mind a kivitelező által jól áttekinthetővé és könnyen ellenőrizhetővé válnak az építés során szükséges munkák, azok költségei és tényleges mennyiségei.